İçerik

dstryall. - Amaç ve Kullanımı

dstryall, KVKK ve TCK kapsamında danışmanlık alan şirketlerin kişisel veri ilgilisi personellerinin kullanımında olan bilgisayarlarında ve veri sorumlusu kuruluşun tüm bilgisayarlarında, elektronik veri olarak depolanan kişisel verilerin saklama ve imha politikalarına göre silinme ve imha sürelerinde, verilerin geri getirilemeyecek şekilde silinmesi ve yok edilmesini sağlayan ve işlemi tutanak haline getiren elektronik veri imha programıdır.

Elektronik veriler, içinde bulunduğu belleklerden silinmesi ile gerçek manada kaybolmazlar. Kurtarma programları vasıtası ile belleklerden silinen ya da bellek formatlama yöntemi ile silindiği düşünülen veriler geri getirilebilir. Kuruluşun işlemekte olduğu kişisel veriler ya da kuruluşa ait hassas verilerin kaybolan, servise gönderilen ya da kuruluş dışına çıkartılan bellek ve bilgisayarda geri getirme işlemi ile hırsızlama ihtimalini doğurmaktadır.

dstryall., sabit, bölünmüş ya da harici belleklerde mevcut verileri koruma ve silinmiş tüm verileri geri getirilemeyecek şekilde yoketme; aynı zamanda işlem yapılan işletim sisteminin bulunduğu bellekler dışında tüm bölünmüş ve harici belleklerde tüm verilerin geri getirilemeyecek şekilde yok edilmesini sağlamaktadır. dstryall.'ın en önemli özelliği yapılan başarılı imha işlemleminin tamamlanmasından sonra, işleme ilişkin imhanın yapıldığı cihaz, işletim sistemi, imhayı gerçekleştiren bilgisayar, imha işlemi, kapsamı ve işlemin başarılı olduğunu gösteren bir tutanak düzenlemesidir.

dstryall. hakkında ayrıntılı bilgi için www.dstryall.com adresini ziyaret edebilirsiniz.